ما به کارآفرینان خلاق خدمات شتابدهی ارائه می دهیم

نارین شتاب تک به شتابدهی کسب و کارهای نو در حوزه های زیر می پردازد.


فین تک

بلاکچین

فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیک

خدمات ما

 
Mazzer
Mazzer
Mazzer

سرمایه اولیه

ما به شرکت و تیم های پذیرفته شده در دوره شتابدهی سرمایه ی نقدی اولیه اعطا می کنیم و در قبال آن بخشی از سهام شرکت بر می داریم.

Mazzer
Mazzer
Mazzer

فضای کاری

ما به شرکت ها و تیم ها فضای کار مناسب جهت فعالیت ارائه می دهیم.

Mazzer
Mazzer
Mazzer

آموزش و مربی گری

ما برای استارت آپ های نوپا کارگاه و دروه های آموزشی برگزار میکنیم, شرکت ها و تیم های نوپا همچنین میتوانند از تجربیات حرفه ای مربیان واقع در داخل و خارج از کشوراستفاده نمایند.

Mazzer
Mazzer
Mazzer

تجاری سازی

ما محصولات شرکت های زیر مجموعه شتاب دهنده را تجاری سازی کرده و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماییم.

Mazzer
Mazzer
Mazzer

نماد دانش بنیان

ما برای کسب نماد دانش بنیان برای محصولات خروجی دوره شتاب دهی کمک می کنیم.

Mazzer
Mazzer
Mazzer

سرمایه گذاری جسورانه

ما محصولات خروجی دوره شتابدهی را به سرمایه گذاران جسورانه جهت سرمایه گذاری بیشتر معرفی می کنیم.